Aanbod

Algemene voorwaarden

De prijzen vermeld in de bestelformulieren zijn excl. BTW.
Al onze fakturen zijn betaalbaar te Brugge binnen de 8 dagen na faktuurdatum.
De betaling gebeurt door overschrijving op rekening: Belfius : BE05 0689 4531 8375 met vermelding van het faktuurnummer als referentie.
Elke klacht omtrent de inhoud van onze fakturen moet ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na faktuurdatum, zoniet worden de fakturen als definitief aanvaard zonder voorbehoud.
Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.
Bij gebrek aan betaling als bepaald in artikel 1 zal het faktuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % op jaarbasis opbrengen en zal het faktuurbedrag verhoogd worden met 15 % wegens veroorzaakte administratiekosten met steeds een minimum van 50 EUR.

type keuring

kostprijs in EURO/eenheid (excl. BTW)

EPC

200

combi EPC + elektrische keuring (25 euro korting)

310

super combi : EPC + elektrische keuring + tank bovengronds (35 euro korting)

425

super combi: EPC + elektrische keuring + tank ondergronds (35 euro korting)

440

elektrische keuring

135

stookolietank bovengronds

125

stookolietank ondergronds

140

Energieaudit (Energie Advies Procedure)

400

Schatting

250

Schatting (eenvoudig)

150

Plaatsbeschrijving (in- of uittrede)

200

Bouwtechische keuring (voorafgaand a/d aankoop van een onroerend goed)

300

Bouwconsultancy (per uur) (bijstand bij bouw en verbouwingen, opvolging werven, e.d.

50